Als u gaat scheiden moet er veel besproken worden. Er gaat namelijk voor u veel veranderen. Om hier samen uit te komen zonder begeleiding is meestal erg lastig, onze mediator kan u hierin begeleiden. Want onlosmakelijk spelen emoties een grote rol.

De voordelen van Mediation

Als je er samen uit wilt komen is Mediation zeer geschikt voor u. Scheiden is niet makkelijk. Het is een emotioneel proces en er valt veel te regelen en te bespreken. Mediation is er op gericht om rust en structuur te brengen in het proces wat u doormaakt.

 • Door u samen gemaakte afspraken werken beter
 • U beslist zelf over uw situatie en niet een rechter
 • Goedkoper en sneller dan juridische procedures
 • Relaties worden niet onnodig beschadigd maar zoveel mogelijk hersteld
 • Aandacht voor wijzigen rol, van partner naar ex-partner
 • Herstel en verbeteren van communicatie
 • Een mediator is neutraal en onpartijdig
 • De mediation is vertrouwelijk
 • Mediation kent geheimhouding

 

Voordelen voor de kinderen

Kinderen kiezen nooit voor een scheiding. Voor kinderen is het heel belangrijk dat als je gaat scheiden, je er samen als ouders voor hen bent en blijft. Dit kun je als ouder nooit alleen.

 • Ouders communiceren en overleggen samen waar het de kinderen betreft
 • Afstemming geeft kinderen het gevoel dat ouders er samen voor ze zijn
 • Goede communicatie bevordert dat problemen snel worden herkend en besproken
 • Ouders werken samen in belang van kind
 • Het kind hoeft niet te kiezen tussen ouders
 • Kind ervaart minder stress door goede samenwerking tussen ouders
 • Kind komt niet in de verdrukking
 • Mogelijke loyaliteitsproblemen worden voorkomen
Stiefgezin… Wat wel te doen, wat niet te doen!

Wat wel te doen & wat niet te doen in een stiefgezin ... enkele praktische tips om in ogenschouw te nemen... Altij

Getrouwd of niet, de moeite waard om te lezen

Allicht al eens tegengekomen online, maar er zijn absolute waardevolle lessen te halen uit dit stuk! Die avond kwam ik thu

Checklist bij scheiden

Bij een scheiding is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat er allemaal besproken, geregeld en verdeeld moet worde

Mironi is aangesloten bij het Mediator federatie Nederland (MfN), de Nederlandse Mediator Vereniging (NMV), het Juridisch Loket, de Raad voor Rechtsbijstand en de Rechtbank Midden Nederland.

Wie is Frans?

Ik ben Frans Antonis en sinds 2007 mediator. Dit is een bewuste keuze geweest. Aanleiding om voor dit vak te kiezen is omdat ik zelf gescheiden ben in 1995. Wij zijn bij een advocaat geweest die de echtscheiding heeft geregeld.

Wat aan dit hele proces ontbrak was de emotionele begeleiding van zo’n ingrijpende gebeurtenis. Mijn ex-partner en ik hebben dit destijds alleen moeten verwerken.

Ook in mijn omgeving zag ik veel mis gaan waardoor kinderen in de verdrukking kwamen en ex-partners het elkaar moeilijk bleven maken in plaats van er samen te zijn voor de kinderen.

Het is mijn missie om mensen bij dit proces te begeleiden en hen op dit gebied te ondersteunen & ontzorgen.

Neem contact op