Arbeidsconflicten?

In de hedendaagse maatschappij neemt werk een belangrijke plaats in. In tijden van recessie is de zekerheid van het hebben van werk en inkomen erg belangrijk. Je verdient er je inkomen mee en het biedt je de mogelijkheid om je te ontwikkelen. Een groot deel van je leven ben je aan het werk. Je doet er sociale contacten op en we ontlenen status aan ons werk. Logisch dat wanneer er een arbeidsconflict ontstaat dat dit een enorme invloed kan hebben op zowel de leidinggevende als de medewerker.

Terugkeer naar functioneren?

Een arbeidsconflict heeft vaak een ziekmelding tot gevolg. Het kan mensen blokkeren waardoor functioneren (tijdelijk) niet lukt. Een conflict gaat vaak gepaard met stress, onzekerheid, boosheid, verdriet, wantrouwen en gebrekkige communicatie. Ook voor een organisatie heeft een arbeidsconflict consequenties zoals bijvoorbeeld verminderde productie, toename van kosten en het kan leiden tot onrust / onzekerheid binnen een team / afdeling. Vaak is een bedrijfsarts de eerste die tot de conclusie komt dat er sprake is van een conflictsituatie en adviseert dat partijen snel met elkaar in gesprek moeten gaan. Ziek thuis blijven is geen oplossing voor de ontstane situatie en zal een terugkeer naar de werkplek steeds moeilijker maken,

Communicatie

Reden genoeg om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan om het conflict te bespreken en op te lossen. Mironi helpt u om de communicatie weer te herstellen en samen in gesprek te gaan om te komen tot een oplossing. Alleen door weer met elkaar te praten is er zicht op een oplossing. Samen stel je vast welke oplossingsrichting de beste is. Kom je er samen uit dan worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst

Resultaat

Mediation kan onder andere leiden tot de volgende uitkomsten:

  • Terugkeer naar eigen werkplek
  • Terugkeer naar andere werkplek binnen organisatie
  • In onderling overleg volgens gemaakte afspraken de organisatie verlaten
  • Reïntegratie naar een werkplek binnen de eigen organisatie
  • Reïntegratie (begeleiding) naar werk buiten de eigen organisatie

Verrassende wending

Soms kan een Mediation een verrassende wending krijgen. Om bedrijfs-economische redenen wilde een organisatie het dienstverband met een medewerker beëindigen. Als mediator stimuleer ik partijen om na te denken over mogelijke oplossingsrichtingen.

Bijzonder was dat er door dit “out of the box” denken, een constructie werd bedacht waarbij de medewerker als freelancer voor de organisatie werkzaamheden zou gaan verrichten. In plaats van ontslag  ontstond er een andere vorm van samenwerking. Beide partijen zijn tevreden over het bereikte resultaat