Checklist bij scheiden


Bij een scheiding is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat er allemaal besproken, geregeld en verdeeld moet worden. Deze checklist is een handvat waar u zoal aan kunt denken. Tenslotte is het belangrijk om alle afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst c.q. echtscheidingsconvenant.

Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op!

CHECKLIST:

 1. Uitgangspunten vaststellen
  Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden
  Geregistreerd partnerschap
  Samenwonend met of zonder samenlevingscontract
 2. Kinderen
  Ouderlijk gezag / Co-ouderschap
  Woonplaats kinderen
  Afspraak maximale reistijd en halen / brengen van de kinderen
  Omgangsregeling
  Kinderalimentatie
  Ziektekostenverzekering, bij wie komen kinderen op de polis
  Ouderschapsplan
 3. Boedelscheiding
  Inboedel
  Voertuigen, alles op kenteken
  Erfstukken
  Lijfgoederen
  Zaken met emotionele waarde, b.v. foto’s, tekeningen van kinderen, trouwalbum
  Overig
 4. Inkomen
  Vaststellen huidige inkomsten en uitgaven
  Inschatten toekomstige inkomsten en uitgaven ( 2 schoorstenen principe)
  Partneralimentatie (hoogte en voorwaarden) vaststellen
  Condities ontvangen partneralimentatie afspreken
 5. Eigen onderneming
  Soort onderneming, BV, een eenmanszaak, VOF of anders
  Saldi bankrekening(en)
  Saldi spaarrekening(en)
  Zakelijke hypotheek
  Zakelijke schulden
  Inventaris en afschrijven
  Jaarrekeningen van de onderneming
  Belastingaangifte van de laatste 3 jaar
  Afspraken maken over verdeling / voortzetten onderneming
 6. Woonruimte
  Taxatie woning
  Wil en kan een van beiden in de koopwoning blijven wonen
  Verkoop van koopwoning en condities verkoop
  Wie blijft wonen tot de woning is verkocht?
  Afspraken maken over nog uit te voeren onderhoud woning?
  Eventueel aankoop van nieuwe woning
  Hypotheek en condities nieuwe woning
  Verzekeringen nieuwe woning
  Huurwoning
  Indien van toepassing, wie verlaat wanneer de woning?
 7. Vermogen en schulden
  Saldi bankrekeningen
  Saldi en condities spaarrekeningen
  Lijfrente
  Aandelen
  Kapitaalverzekeringen
  Beleggingen
  Stamrecht BV
  Schulden / leningen
  Schenkingen
 8. Testament
  Aanpassing van testament
  Uitsluitingsclausule
 9. Verzekeringen
  Ziektekostenverzekering
  Opzeggen/omzetten oude gezamenlijke verzekeringen
  (schadevrije jaren autoverzekering overdragen)
  Uitvaartverzekering
  Rechtsbijstandverzekering, WA, Inboedel, Opstal, Reisverzekering enz.
  Wie neemt verzekeringen over en wie sluit nieuwe verzekeringen af
 10. Pensioen en nabestaandenpensioen
  Bepalen status opgebouwd pensioen
  Bepalen status nabestaandenpensioen
  Voorstel van alternatieven
 11. Opstellen concept convenant
  Controleren op juistheid en volledigheid door partijen
  Doornemen en tekenen van stukken
 12. Concept convenant naar advocaat
  Indienen bij Rechtbank

Direct contact

+31 (0)6 10 87 86 68

antonisf@mironi.nl