Download onze nieuwe folder Mediation!


Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij Mironi, als neutrale bemiddelingsdeskundige, de gesprekken en onderhandelingen tussen betrokken partijen begeleid. Het doel is om tot werkbare oplossingen te komen. Wanneer jullie tot gezamenlijk gedragen afspraken komen dan worden deze afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden de gemaakte afspraken zo concreet mogelijk beschreven.

Indien jullie beiden je in de beschrijving kunt vinden wordt deze overeenkomst getekend. De vaststellingsovereenkomst kan worden opgesteld door mij of, partijen zelf, hun adviseurs (advocaten) of bijvoorbeeld een derde, de notaris.

Wat kan je van Mironi verwachten?

  •       Een gratis en vrijblijvend intakegesprek;
  •       Specialistisch advies op het gebied van echtscheiding;
  •       Onpartijdige en neutrale opstelling;
  •       Belang van beide partners staat centraal;
  •       Ook de belangen van de kinderen worden besproken en vastgelegd;
  •       Toekomstgericht, ook na de scheiding als ouders kunnen samenwerken voor de kinderen;
  •       Helder inzicht in de huidige en nieuwe situatie;
  •       Flinke besparing op de totale kosten;
  •       Er ook aandacht is voor de emotionele verwerking van de scheiding;

U na de scheiding in staat bent om uw leven weer op te pakken!

DOWNLOAD ONZE FOLDER OF BOEK VRIJBLIJVEND EEN (GRATIS) INTAKE GESPREK IN.

 

Direct contact

+31 (0)6 10 87 86 68

antonisf@mironi.nl