Gaat u, als ouder alleen, op vakantie met uw minderjarige kind…


… dan kunt u bij de douane hierop worden aangesproken. Hoe te handelen? Bij een reis binnen het Schengengebied (meest Europese landen) is er geen persoonscontrole. Naar of vanuit niet-Schengenlanden is die controle er wel. De douane moet bij minderjarigen nagaan of de volwassene die het kind begeleiden wel het ouderlijk gezag heeft.

Documentatie over het ouderlijk gezag kan een vlottere grenspassage tot gevolg hebben. De koninklijke marechaussee adviseert ouders de volgende documenten mee te nemen:
  1. Verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder.
  2.  Recent uittreksel gezagsregister.
  3. Recent uittreksel GBA van het kind.
  4. Kopie van het paspoort van de toestemming gevende ouder.
  5. Eventuele uitspraak met betrekking tot het gezag en omgang.
  6. Eventueel de ouderschapsregeling.
  7. Eventueel de geboorteakte.
 Let er ook op dat kinderen ook een eigen reisdocument moeten hebben!

 

Direct contact

+31 (0)6 10 87 86 68

antonisf@mironi.nl