Gemeenschap van goederen & nieuwe wetgeving


Wanneer je gaat trouwen en je spreekt verder niets af dan ben je getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat vanaf het moment dat je trouwt alle bezittingen en schulden van jullie samen zijn. Het komt regelmatig voor dat partners daar niet bij stil staan en geen bewuste keuze maken. Want als je gaat scheiden kan dit enorme gevolgen hebben.

Een stel dat pas was getrouwd kocht een huis en knapten dat helemaal op. De man bracht een slordige € 65.000,- in. De vrouw had destijds niets behalve een schuld van ongeveer € 11.000,-.

Na anderhalf jaar huwelijk ging het helaas mis en besloten ze uit elkaar te gaan. De vrouw wilde de helft opeisen van alle bezittingen omdat zij vond dat ze daar recht op had. Dit voelde voor de man enorm oneerlijk, per slot van rekening had hij alles betaald. Hij ging er van uit dat hij zijn inbreng van € 65.000,- voor de verdeling hieruit kon onttrekken. Omdat zij gehuwd zijn zonder huwelijkse voorwaarden is juridisch gezien de helft van zijn partner. Sterker nog, hij kan ook nog opdraaien voor een deel van de schuld die zij heeft.

Het had nog vervelender kunnen aflopen aangezien de moeder van de man drie maanden nadat hij was gehuwd kwam te overlijden. Uit de erfenis die de moeder naliet kreeg hij ruim € 116.000,-. Deze erfenis vond plaats zonder koude uitsluiting. Met andere woorden, zijn partner had juridisch gezien ook recht op de helft van dit bedrag. Op deze erfenis heeft zijn partner geen aanspraak gemaakt omdat zij vond hierop moreel gezien geen recht te hebben.

Achteraf zegt hij ook dat hij zich helemaal niet had gerealiseerd wat de gevolgen waren van trouwen in gemeenschap van goederen. Hij vond het achteraf een hele dure les, maar realiseerde zich dat het nog heel anders had kunnen aflopen en hij ook de helft van de erfenis had moeten afstaan.

Vanaf 01 januari 2018 gaan deze regels veranderen en is er sprake van een wijziging van het huwelijksvermogensrecht. De algehele gemeenschap van goederen, als basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht, wordt vervangen door de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. De gevolgen hiervan zijn groot omdat het overgrote deel van de voorhuwelijkse schulden en goederen van de echtgenoten dan van rechtswege niet langer in de huwelijksgemeenschap valt. Er is dan sprake van drie soorten vermogens:

  1. Het privé vermogen van de ene echtgenoot;
  2. Het privé vermogen van de andere echtgenoot;
  3. Het (afgescheiden) vermogen van de gemeenschap.

Hiermee worden mogelijk situaties voorkomen dat een partner een flink deel van zijn of haar vermogen kwijt raakt aan de ander wanneer ze uit elkaar gaan.

Direct contact

+31 (0)6 10 87 86 68

antonisf@mironi.nl