Indexering Alimentatie 2017


Wat is indexering van alimentatie?
Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet indexering van alimentatie.
Indexcijfer alimentatie
De minister van Veiligheid en Justitie stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe kalender jaar automatisch wijzigen.
Vaststelling indexeringspercentage alimentatie
Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.
Heeft u vragen over de indexering of over de alimentatie, neem dan gerust contact met ons op!

Direct contact

+31 (0)6 10 87 86 68

antonisf@mironi.nl