Nieuwe relatie & kinderen…


Op het moment dat je een nieuwe serieuze relatie aangaat en daar kinderen mee gemoeid zijn, dan vind er een samenspel van verschillende dynamieken plaats… De liefde die jullie voor elkaar hebben als nieuwe partners is iets waar de kinderen niet direct voor hebben gekozen. Het is niet zo dat de basisbehoeften van de kinderen direct zijn of worden vervuld (liefde, veiligheid, gevoel van acceptatie & geborgenheid).

Als een nieuw, samengesteld, gezin samen komt is het handig om je hierop voor te bereiden en voor open communicatie zorg te dragen. Wees vooral ook sensitief voor de verschillende signalen die de kinderen afgeven in de wijze waarop ze zich uiten (of niet), gedragsveranderingen, algemene prestaties op bijvoorbeeld school, hoe ze omgaan in een nieuwe omgeving (huisvestiging of woonplaats) en/of de kinderen goed onderling met elkaar overweg kunnen en wat er gedaan kan worden om dit laatste positief te beinvloeden.

Heeft u vragen over het samengesteld gezin of heeft u advies nodig? Mironi staat voor je klaar!

Direct contact

+31 (0)6 10 87 86 68

antonisf@mironi.nl