Rechtbank dwingt ouders die scheiden om afspraken te maken met kinderen!


Familierechters van de Rechtbank Overijssel gaan ouders die in scheiding liggen verplichten om met hun kinderen te overleggen over toekomstige zorgtaken. Als zij dit niet doen, wordt de echtscheidingsaanvraag geweigerd.

Ouders zijn nu al verplicht om een ouderschapsplan te maken en hun kinderen daarbij te betrekken. Maar in de praktijk blijkt dat dit vaak niet gebeurt. Dat moet anders, vinden onder meer advocaten, mediatoren en rechters.

In gesprek met kinderen

Nu staat er nog vaak in zo’n ouderschapsplan: ‘de kinderen zijn op passende wijze betrokken’. Dat ene zinnetje voldoet niet meer na 1 mei 2018. Ouders moeten bewijzen dat zij hun kinderen betrokken hebben bij het opstellen van dat plan. Ze moeten dus een gesprek voeren met de kinderen en op hun reacties letten. Via advocaten moet er vervolgens een verslag van het gesprek worden voorgelegd aan de rechter.

Vragen die ouders tijdens een ‘bruggesprek’ met hun kinderen kunnen bespreken, gaan bijvoorbeeld over het regelen van de vakanties, verjaardag en hoe ouders met elkaar omgaan. Om ouders te helpen bij het gesprek, heeft de rechtbank tips en suggesties klaarstaan.

Proef van een jaar

Voorwaarden van de gesprekken zijn niet ruziën in het bijzijn van de kinderen en ouders mogen ook geen slechte dingen zeggen over elkaar in het bijzijn van kinderen. Daarnaast mogen ouders ook niet vragen om te kiezen tussen hun ideeën. Het is niet zo dat de kinderen alles zelf mogen beslissen. Ouders kunnen zelf kiezen of ze rekening houden met de mening van een kind of niet.

De rechtbank in Zwolle is de eerste die deze maatregel invoert. Het gaat om eerste instantie om een jaar durende pilot. De Vrije Universiteit en de Universiteit Tilburg zullen de effecten van de bruggesprekken onderzoeken.

Dit soort vragen kunnen ouders stellen aan hun kinderen als het gaat over wanneer ze bij welke ouder zijn:

  • 4-8 jaar: Papa en mama hebben gekozen dat jij elk weekend naar papa gaat. Denk jij dat je papa dan vaak genoeg ziet?
  • 8-12 jaar: Wij gaan regelen wanneer je bij papa bent en wanneer je bij mama bent. Wij willen dat je een hele week bij papa bent en een hele week bij mama. Denk je dat je daar aan kunt wennen?
  • 12-15 jaar: Wij hebben een plan gemaakt wanneer je bij wie komt wonen. Wij willen graag weten wat je er van vindt. Wij willen er vanavond met je over praten. Komt dat voor jou ook uit?
  • 15-18 jaar: Wij hebben een regeling bedacht, zodat je bij papa en bij mama kunt zijn. We willen van jou weten wat voor jou belangrijk is. Daar willen we graag rekening mee houden.

Bron: rechtspraak.nl (RTL Nieuws)

 

 

Direct contact

+31 (0)6 10 87 86 68

antonisf@mironi.nl