Stiefgezin… Wat wel te doen, wat niet te doen!


Wat wel te doen & wat niet te doen in een stiefgezin … enkele praktische tips om in ogenschouw te nemen…

Altijd doen:

  • Blijf communiceren! … Kies voor dialoog. Het zal je verbazen, kinderen nemen meer op dan je denkt…
  • Heb geduld! … Fijn dat jullie (ouders) gelukkig zijn met elkaar. De kinderen moeten niet alleen aan de nieuwe situatie wennen maar ook aan elkaar. Ineens een stiefbroer erbij of stiefzus erbij is niet iets waar zij voor gekozen hebben…
  • Wees sensitief! … Voor de signalen, gedragingen en opmerkingen die je opvangt en maak dit bespreekbaar zonder direct dit “gedrag” negatief te be- of veroordelen.
  • Duidelijke afspraken! … Het is altijd goed om als ouders duidelijke afspraken te maken over hoe om te gaan met de kinderen. VERGEET HIER NIET DE KINDEREN DEELGENOOT VAN TE MAKEN…
  • Tijd samen! … Plan structureel tijd in om als gezin samen door te brengen, maar zorg er ook voor dat de kinderen voldoende tijd hebben met de biologische ouder!

Probeer te voorkomen:

Denken dat alles vanzelf wel goed komt! … Communicatie & duidelijkheid verschaffen is de sleutel tot succes. Kinderen gaan nou eenmaal anders om met levens-gebeurtenissen… daar zijn het nu eenmaal kinderen voor.

Blijf niet boos! … Ruzie is niet altijd te voorkomen hetzij als partners, hetzij de kinderen onderling hetzij in het gezin. Wees flexibel en wees verantwoordelijk, als ouders moet je er voor kinderen zijn en het goede voorbeeld geven. Spreek ruzies uit en probeer problemen te benoemen!

Alles zelf doen! … Nieuwe situaties vragen om een nieuwe aanpak! Soms is het fijn om gebruik te maken van hulp uit de omgeving zoals familie of vrienden… allicht mensen in je omgeving die ook een samengesteld gezin hebben… Als je niet weet hoe om te gaan met een bepaalde situatie, vraag gewoon om hulp!

Coaching, Mediation, Echtscheiding

Een stiefgezin bestaat uit veel meer dan ouders, stiefouders, eigen kinderen en stiefkinderen. Kinderen in nieuw samengestelde gezinnen hebben een complex geheel om tussen te laveren en dit geldt ook voor de ouders, de stiefouders en de ex-partners die boven al ook ouder zijn. Daar zijn dan ook nog opa’s en oma’s en andere familieleden in het systeem. Het vraagt veel tijd, geduld, inzicht en heldere afspraken om twee gezinnen samen te voegen. Daar kun je vaak best wat hulp bij gebruiken.

Direct contact

+31 (0)6 10 87 86 68

antonisf@mironi.nl