WAT IS EIGENLIJK EEN OUDERSCHAPSPLAN?

Tegenwoordig is het bij Wet verplicht om voor minderjarige kinderen een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan legt u als ouders alle afspraken vast die betrekking hebben op uw kinderen. Deze afspraken hebben betrekking op de zorg, kosten en opvoeding. Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht indien u gehuwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of samenwoont en u beiden het ouderlijk gezag heeft over uw kinderen.

Het ouderschapsplan en verdeling van de zorg voor kinderen.

Als u gaat scheiden is het meest belangrijke om de zorg en opvoeding samen goed te regelen. Wie zorgt er wanneer voor de kinderen. Belangrijk is het om, bij het bespreken van de verdeling van de zorg, om de kinderen als uitgangspunt te nemen. Welke behoefte hebben zij en hoe kunnen wij dit als ouders zo goed als mogelijk invullen.

Vaak wordt er gekeken vanuit de mogelijkheden die je als ouders ziet (gevoel, werk, financien en vrije tijd). Op basis van onze ervaring helpen we jou om een praktisch en vooral goed werkbaar ouderschapsplan op te stellen.

Het opstellen van een ouderschapsplan is van toepassing:

 • Indien u gaat scheiden
 • Scheiding van tafel en bed
 • Beëindigen van geregistreerd partnerschp
 • Indien u niet meer blijft samenwonen en beiden het ouderlijk gezag heeft

Het is voor u als ouders belangrijk om tijdig na te denken over de gevolgen van de scheiding voor de kinderen en op welke wijze u samen de zorg voor hen wilt blijven dragen.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In een ouderschapsplan maak je als ouders alle afspraken over uw minderjarige kinderen met betrekking tot de zorg, kosten en opvoeding. Tijdens jullie relatie hebben jullie samen al een opvoeding stijl gekozen hoe de kinderen op te voeden. In goed overleg maakt u afspraken die in het ouderschapsplan worden vastgelegd.

Denk hierbij aan:

 • Verdeling van de zorg
 • Afspraken over de wijze waarop u de kinderen samen wilt opvoeden
 • De wijze waarop je elkaar informeert over de opvoeding van uw kind
 • Op welke wijze draagt u als ouders bij in de kosten voor de kinderen
 • Hoe communiceer je met elkaar over belangrijke zaken voor uw kind
 • Op welk adres wordt het kind ingeschreven bij de Gemeente
 • Wat gebeurt er met ontvangen toeslagen? (kind gebonden budget, combinatiekorting,
  kinderopvang toeslag, kinderbijslag)
 • Op welke wijze is uw kind betrokken bij de totstandkoming van dit plan

Ouderschapsplan. Bespreek het met de kinderen.

Het is altijd goed om, afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen, ze te betrekken bij de afspraken die u als ouders maakt. Kinderen vinden het belangrijk om gehoord te worden zodat er met hun mening / wens rekening gehouden kan worden. Bijkomend voordeel is dat de gemaakte afspraken daardoor beter geaccepteerd worden en kinderen begrijpen waarom en hoe deze tot stand gekomen zijn.

Om dit met uw kind te bespreken is vaak moeilijk en emotioneel. Uiteraard is de leeftijd van uw kind bepalend hoe u dit met het kind bespreekt. Wij kunnen, samen met u, het gesprek met uw kind voorbereiden. Ook is het belangrijk dat uw kind mag aangeven wat het graag zou willen. Uw kind voelt zich dan gehoord en gekend in zijn wensen. U als ouders beslist echter welke afspraken u definitief maakt. U kunt meewegen wat uw kind graag zou willen, maar u als ouders beslist hierover.

Download hier een voorbeeld versie van een ouderschapsplan, download ouderschapsplan.