Kind & Echtscheiding

Als u gaat scheiden heeft dit uiteraard ook gevolgen voor uw kind. Uw kind zou het liefst willen dat jullie bij elkaar blijven. Ook voor uw kind breekt er een onzekere periode aan. Als eerste is het belangrijk dat u samen met uw kind praat en op een gepaste wijze verteld dat jullie uit elkaar gaan. Uw kind zal altijd loyaal zijn naar u beiden, want uw kind kiest namelijk niet voor een scheiding.

Het is daarom belangrijk dat u samen als ouders de zorg voor uw kind bespreekt en duidelijk afspraken maakt. Daar waar mogelijk kunt u uw kind hierbij betrekken. Kinderen voelen vaak wel aan dat er spanningen zijn maar weten niet altijd precies “wat”. Ook zijn ze geneigd om de schuld bij zichzelf te zoeken en denken soms dat zij de oorzaak van de scheiding zijn!

Belangrijk

Het is voor uw kind belangrijk dat u er na de scheiding samen als ouders voor hen blijft. Hoe beter u als ouders kunt samenwerken des te beter zal uw kind door deze moeilijke periode komen.

Wij helpen u bijvoorbeeld om een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan maakt u samen afspraken over de zorg, kosten en de opvoeding van uw kind. U staat dan bewust even stil welke afspraken u wilt maken met uw (ex)partner en de wijze waarop u dat met elkaar bespreekt.

U maakt afspraken over de omgangsregeling, contacten met school en eventuele schoolkeuzes, vakanties enz. Deze afspraken kun je dan periodiek met elkaar doornemen of ze nog actueel zijn of dat er wijzigingen zijn. Uw kind wordt immers ouder waardoor bijvoorbeeld bedtijden veranderen.

Het samen afspraken maken over de opvoeding en deze lijn zoveel mogelijk samen doortrekken geeft voor uw kind duidelijkheid. Uw kind is gebaat bij het stellen van grenzen en een goede structuur.