Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke mediator gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem, bijvoorbeeld een echtscheiding. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij oordeelt niet, maar hij helpt u om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Beide partijen moeten vertrouwen in hem hebben.

Waarom Mediation?

Steeds meer mensen kiezen voor Mediation om hun echtscheiding, familieconflict, onenigheid over de erfenis, gezinsproblemen of burenruzie op te lossen met behulp van een mediator.

Mediation is in de meeste situaties een korte procedure. Dus u staat niet voor kostbare en slepende trajecten.

Mediation is er op gericht om samen in goed overleg tot een oplossing te komen van de kwestie die er speelt. De emotionele schade wordt hierdoor zo veel mogelijk beperkt. Bijvoorbeeld als u gaat scheiden en u samen kinderen heeft. Mediation biedt partijen de mogelijkheid creatief te zijn bij het vinden van oplossingen. Ervaring leert dat de gezamenlijk gevonden oplossing beter “houdbaar” is dan een door de rechter opgelegde uitspraak.

Mediation & Echtscheiding

Als je er samen uit wilt komen is Mediation zeer geschikt voor u. Scheiden is niet makkelijk. Het is een emotioneel proces en er valt veel te regelen en te bespreken. Mediation is er op gericht om rust en structuur te brengen in het proces wat u doormaakt.

De voordelen van Mediation zijn:

 • Door u samen gemaakte afspraken werken beter
 • U beslist zelf over uw situatie en niet een rechter
 • Goedkoper en sneller dan juridische procedures
 • Relaties worden niet onnodig beschadigd maar zoveel mogelijk hersteld
 • Aandacht voor wijzigen rol, van partner naar ex-partner
 • Herstel en verbeteren van communicatie
 • Mediator is neutraal en onpartijdig
 • Mediation is vertrouwelijk
 • Mediation kent geheimhouding

Mediation, zeker als je kinderen hebt

Kinderen kiezen nooit voor een scheiding. Voor kinderen is het heel belangrijk dat als je gaat scheiden, je er samen als ouders voor hen bent en blijft. Dit kun je als ouder nooit alleen.

Voordelen voor de kinderen zijn:

 • Ouders communiceren en overleggen samen waar het de kinderen betreft
 • Afstemming geeft kinderen het gevoel dat ouders er samen voor ze zijn
 • Goede communicatie bevordert dat problemen snel worden herkend en besproken
 • Ouders werken samen in belang van kind
 • Kind hoeft niet te kiezen tussen ouders
 • Kind ervaart minder stress door goede samenwerking tussen ouders
 • Kind komt niet in de verdrukking
 • Mogelijke loyaliteitsproblemen worden voorkomen

Stappen in Mediation proces

 • Gratis intakegesprek / kennismakingsgesprek
 • Opstellen en tekenen mediationovereenkomst
 • Het voeren van gesprekken
 • Opstellen vaststellingsovereenkomst ( vastleggen gemaakte afspraken )
 • Opstellen ouderschapsplan ( in geval van minderjarige kinderen )
 • Doornemen en tekenen vaststellingsovereenkomst

Kwaliteitseisen voor de Mediator

Wij zijn erkend door en geregistreerd bij de MfN (Mediator Federatie Nederland) voorheen het NMI (Nederlands Mediation Instituut) en ingeschreven bij de NMV (Nederlandse Mediator Vereniging). Ook zijn wij ingeschreven bij De Rechtbank Midden Nederland en bij het Juridisch Loket en bij de Raad voor Rechtsbijstand.