Stiefgezinnen

Wat is het geheim van een geslaagd samengesteld gezin? Bestaan ze stiefgezinnen?? Ja, en gelukkig steeds meer! Een samengesteld gezin vormen is een behoorlijke opgave. Niet voor niets gaat 60% van de stiefgezinnen weer uit elkaar. Dan zijn de problemen te groot geworden en zijn de positieve verwachtingen veranderd in teleurstellingen.

Het systeem van stiefgezinnen

Een stiefgezin bestaat uit veel meer dan ouders, stiefouders, eigen kinderen en stiefkinderen. Kinderen in nieuw samengestelde gezinnen hebben een complex geheel om tussen te laveren en dit geldt ook voor de ouders, de stiefouders en de ex-partners die boven al ook ouder zijn. Daar zijn dan ook nog opa’s en oma’s en andere familieleden in het systeem. Het vraagt veel tijd, geduld, inzicht en heldere afspraken om twee gezinnen samen te voegen. Daar kun je vaak best wat hulp bij gebruiken.

Samen de basis leggen

Sinds 2009 zijn ouders die gaan scheiden verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin afspraken gemaakt worden over de opvoeding & verzorging van de kinderen. Waarom zou je niet een soortgelijk plan maken als je een relatie begint (of hebt) met iemand die al kinderen heeft?

Vaak zijn de relaties in een nieuw gezin ingewikkeld en spelen er verschillende loyaliteiten (bijvoorbeeld t.o.v. je (ex) partner, je biologische en stiefkinderen). Naast emotionele spanningen komen er ook praktische problemen om de hoek kijken: Hoe voeden we je op? Wie corrigeert de kinderen? Hoe vieren we de verjaardagen? En hoe gaan we nu om met de ex-partner en hoe blijven we/gaan we dit doen?

Wanneer je twee gezinnen samenvoegt, is het belangrijk dat je probeert rekening te houden met elkaars wensen en verwachtingen, ook die van de kinderen. De vragen die je elkaar in een nieuw gezin zou moeten stellen – en die essentieel zijn om een succesvol stiefgezin te kunnen worden – heb je niet zomaar paraat of liggen niet altijd voor de hand. We hebben nog zo weinig ervaring met leven in een modern stiefgezin, dat we niet altijd weten waaraan we moeten denken.

Gezamenlijk doel

Het Stiefplan helpt je bij het formuleren van een gezamenlijk doel. Je kunt invullen welke steun je verwacht van je partner (praktisch en emotioneel) en wat je belangrijk vindt in de opvoeding, hoe je wilt dat er met spullen word omgegaan, en welke rol de ex-partner en ex-schoonfamilie spelen. En passant hoor je misschien nog heel verrassende dingen van je partner, of wist je van jezelf niet dat je sommige dingen eigenlijk heel belangrijk vindt. Neem de tijd om het Stiefplan gezamenlijk te bespreken en in te vullen – ook met de kinderen; het vergroot de kans dat jullie nieuwe gezin WEL zal slagen.

Met het stiefouderschapsplan (we noemen dit ookwel het stiefplan) maak je dus samen de basisafspraken over jullie nieuwe gezin, daar kun je dan samen op terug vallen als het even lastig is. En evalueren van tijd tot tijd hoort hier ook bij.

Hoe werkt het?

Het Stiefplan bestaat uit twee delen:

Het Basis-stiefplan
Hier worden kort en overzichtelijk de belangrijkste vragen gesteld, die voor alle nieuwe gezinnen gelden.

Het persoonlijke Stiefplan
In het zeer uitgebreide persoonlijke Stiefplan vul je specifiek de onderwerpen in die op jullie gezin van toepassing zijn.

In het persoonlijke stiefplan vind je onder andere:

  • Het samenwoonplan
  • Hoe introduceer je de nieuwe partner bij de kinderen?
  • Het praktische heen-en-weer schema
  • Consequenties voor de eerder gemaakte afspraken met je ex
  • Het kiezen van de opvoedingsstijl
  • Financiën en erfrechtelijke aspecten in het nieuwe gezin